Actievoorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door Medipoint georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebook/Twitter pagina van Medipoint.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Medipoint.
 • Door deel  te nemen aan de Facebook/Twitter actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 • De winnaars van Facebook/Twitter acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebook/Twitter pagina.
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook/Twitter promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn  aan: webcare@medipoint.nl
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook of Twitter maar aan Medipoint.
 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t deze  Facebook/Twitter promotie actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
 • Facebook en Twitter en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een  verplichting voor  Medipoint.
 • Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 • Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 • Deze Facebook/Twitter promotie actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deze promotie actie is geldig t/m donderdag 26 juni 2014.