Reparatie

Reparatiekosten- en periode

Binnen de garantietermijn
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief voorrijd- en/of verzendkosten) binnen de garantietermijn  voor rekening van Medipoint.
 
Buiten de garantietermijn
Bij reparaties of inruil die buiten de garantietermijn  vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van uw klacht over uw artikel, dan informeren we u hier vooraf over.

Gegronde klacht
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
• beschadiging door opzet
• beschadiging door nalatigheid
• onoordeelkundig gebruik
• nalatig onderhoud
• normale slijtage
• beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Reparatieperiode
Vanaf het moment dat een te repareren artikel in behandeling is genomen bij de servicedienst (dit kan alleen als alle gegevens compleet zijn), duurt het maximaal 21 dagen  tot u uw artikel gerepareerd in huis heeft. Als het artikel niet gerepareerd kan worden of als de reparatie bijvoorbeeld niet onder garantie uitgevoerd kan worden, informeren we u binnen deze periode o ver de verdere afhandeling.