Gemeente De Fryske Marren ondersteunt haar inwoners die hulp nodig hebben

Medipoint DFM Beleid

De Fryske Marren heeft vanaf 2015 meer taken gekregen binnen het sociaal domein. De gemeente heeft hiervoor, net zoals alle andere Nederlandse gemeenten, minder geld beschikbaar. Om Wmo voorzieningen, zoals hulpmiddelen, beschikbaar en betaalbaar te houden levert de gemeente maatwerk. Maatwerk wil zeggen dat de ondersteuning vanuit de gemeente afgestemd wordt op de persoonlijke situatie van de inwoner: niet meer en ook niet minder dan nodig is.
Meer over het beleid van de gemeente leest u hier:
Het begint in de buurt! ››

Inwoners met een ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld over zorg, welzijn, inkomen of werk) worden in gemeente De Fryske Marren geholpen door het Sociale Wijkteam. Voordat u een Wmo hulpmiddel of andere vorm van ondersteuning kan krijgen zal een professional van het Sociaal Wijkteam eerst met u in gesprek gaan. Mogelijk kunt u samen andere oplossingen bedenken.
Contactgegevens en meer informatie vindt u hier:
Sociaal Wijkteam ››

Bent u op leeftijd? Dan kunt u uw hulpvraag ook voorleggen aan Fryske Marren Vitaal. Deze vereniging ‘van, voor en door ouderen’ komt op voor uw belangen en kan u van persoonlijk advies voorzien. Ook kan Fryske Marren Vitaal u ondersteunen bij het contact met de gemeente en het Sociaal Wijkteam.
Fryske Marren Vitaal ››