Ondersteuning vanuit de gemeente

De gemeenten Groningen, Ten Boer, Slochteren, Hoogezand – Sappemeer en Menterwolde ondersteunen inwoners die hulp nodig hebben. Dit doen de gemeenten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Elke gemeente heeft de manier waarop ze de Wmo uitvoeren anders georganiseerd. Voordat u een Wmo hulpmiddel of andere vorm van ondersteuning kan krijgen zal een professional namens de gemeente eerst met u in gesprek gaan.

Meer informatie over hoe dit per gemeente geregeld is vindt u hier:

Een indicatie voor een hulpmiddel?

Als de gemeente besluit dat u een hulpmiddel nodig heeft krijgt u een indicatie in een bepaalde productgroep, bijvoorbeeld een scootmobiel. Een indicatie is een formeel besluit over het toewijzen van een soort voorziening.
Uw gemeente zal de indicatie doorgeven aan Medipoint. Vervolgens zal Medipoint er voor zorgen dat u op basis van deze indicatie een geschikt hulpmiddel in bruikleen krijgt.