CZ - vernevelaars

vernevelaars

Omschrijving
Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicatie te vernevelen en in te ademen..

Hoe vraag ik dit hulpmiddel aan ?
Voor de aanvraag van dit hulpmiddel is een verwijsbriefje nodig van uw huisarts. Uw verwijsbriefje kunt u opsturen naar Medipoint.