basket check twitter facebook youtube linkedin voordeel-advies voordeel-assortiment voordeel-vrijheid search caret-down caret-down no-image
  • Veilig online betalen
  • Boven €25,- gratis thuisbezorgd
  • 60 echte winkels door heel nederland

Stapelen van zorgkosten voorkomen

Langdurig of chronisch zieke mensen en ouderen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een flinke toename van zorgkosten. Een groot deel van de mensen die hulp en ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, betaalt naast de eigen bijdrage voor de Wmo, ook het maximale eigen risico van € 385,- voor de zorgverzekering, plus een eigen bijdrage voor zorg en geneesmiddelen. De regering komt daarom nu met een pakket aan maatregelen om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Eén van die maatregelen is het invoeren van een abonnementstarief voor de Wmo.

Wijziging eigen bijdrage Wmo 2019

Per 1 januari 2019 is er een wijziging doorgevoerd in de eigen bijdrage voor voorzieningen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden verstrekt door de gemeente. Voorheen werd de hoogte van de eigen bijdrage bepaald op basis van o.a. het inkomen en/of het vermogen van de aanvrager. Bovendien was er sprake van een stapeling van eigen bijdrage wanneer iemand meerdere hulpmiddelen en/of diensten vanuit de Wmo gebruikte. De kosten konden daardoor flink oplopen.

Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met een abonnementstarief en is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning uit de Wmo maximaal € 17,50 per 4 weken. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Het inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de bepaling van de eigen bijdrage. Ook maakt het niet van hoeveel ondersteuning gebruik wordt gemaakt.

De maximale eigen bijdrage is dus vastgesteld. Gemeenten behouden het recht om de eigen bijdrage te verlagen of helemaal geen eigen bijdrage te vragen, bijvoorbeeld voor mensen uit de laagste inkomensgroep. Ook wordt er gekeken naar de leeftijd en samenstelling van het huishouden. Mensen die getrouwd zijn of een partner hebben en waarvan minstens één van beiden nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage.

Het abonnementstarief geldt alleen voor Wmo maatwerkvoorzieningen: bijvoorbeeld voor diensten zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding en voor hulpmiddelen zoals een scootmobiel, aangepaste fiets, traplift of andere woningaanpassingen. Een aantal uitzondering op de eigen bijdrage blijft van kracht: zo geldt er geen eigen bijdrage voor de verstrekking van een rolstoel, voor inwoners onder de 18 jaar (met uitzondering van een woningaanpassing) of personen die al een bijdrage betalen voor Wlz-zorg, beschermd wonen of opvang.

Algemene voorzieningen zoals een boodschappendienst, maaltijdvoorziening en klussenhulp vallen buiten het Wmo-abonnement. Iemand die daarvan gebruikt maakt kan nog een aparte eigen bijdrage betalen, naast de € 17,50 per 4 weken.