basket check twitter facebook youtube linkedin voordeel-advies voordeel-assortiment voordeel-vrijheid search caret-down caret-down no-image
  • Veilig online betalen
  • Boven €25,- gratis thuisbezorgd
  • 60 echte winkels door heel nederland

Vergoeding hulpmiddelen

via uw persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget van de overheid waarmee u zelf de zorg, of het zorghulpmiddel, kunt inkopen dat u nodig heeft. Het voordeel is dus dat u zelf uw aanbieder selecteert op basis van uw hulpmiddelen wens. Dit kan zijn als uw wens voor uw hulpmiddel anders is dan u aangeboden wordt. U koopt dan bijvoorbeeld een scootmobiel van Medipoint in met het budget dat u krijg

 

Back Shape Little Icon Little Icon
Back Shape Little Icon Little Icon

Vergoeding hulpmiddelen

via uw persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget van de overheid waarmee u zelf de zorg, of het zorghulpmiddel, kunt inkopen dat u nodig heeft. Het voordeel is dus dat u zelf uw aanbieder selecteert op basis van uw hulpmiddelen wens. Dit kan zijn als uw wens voor uw hulpmiddel anders is dan u aangeboden wordt. U koopt dan bijvoorbeeld een scootmobiel van Medipoint in met het budget dat u krijg

 

Voor wie is een pgb bedoeld?

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan er gebruik van maken. In onderstaande tabel vindt u meer over de voorwaarden.

Hoe werkt het?

Er zijn vier soorten pgb’s. U kunt een pgb aanvragen via de Wet langdurige zorg (Wlz), via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er zijn dan ook verschillende zorgloketten waar u terecht kunt, afhankelijk van uw zorgvraag: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ. Wanneer u een pgb aan wilt vragen, neemt u contact op met het zorgloket. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor het pgb. Zodra u in aanmerking komt voor een hulpmiddel, kan Medipoint u aangeven wat de mogelijkheden zijn.
Bekijk in deze tabel hoe u het pgb voor een hulpmiddel van Medipoint aanvraagt.

 

Pgb-Wlz Pgb-Wmo Pgb-Zvw
Voor wie? Burgers die intensieve, langdurige zorg nodig hebben in de nabije omgeving Burgers die hulp en ondersteuning nodig hebben in en rondom het huis

→ bijv. een driewielfiets, scootmobiel of rolstoel

Burgers die thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben

→ bijv. trippelstoel of Parkinson rollator

Welk loket? Het CIZ De gemeente De zorgverzekeraar
Hoe werkt het? 1. Meld u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg
2. Het CIZ brengt in kaart welke zorg u nodig heeft
3. Uw indicatie wordt doorgestuurd naar een zorgkantoor
4. Bij dit zorgkantoor vraagt u het pgb aan
5. Het zorgkantoor beslist of een pgb bij u past
6. Kies bij Medipoint uw hulpmiddel
7. Declareer onze factuur via de SVB.
1. Meld u bij uw gemeente
2. De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie en brengt in kaart op welke zorg u recht heeft
3. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van een pgb
4. De gemeente besluit of een pgb mogelijk is
5. U kiest uw hulpmiddelen leverancier
6. Declareer de factuur via de SVB.
1. Meld u bij uw zorgverzekeraar
2. Vraag een zogenaamd Zvw-budget aan
3. De verzekeraar controleert uw aanvraag en keurt deze goed of niet
4. Kies bij Medipoint uw hulpmiddel
5. Declareer onze factuur via de SVB.

Hulpmiddel via Medipoint

Nadat uw pgb is goedgekeurd, neemt u contact op met Medipoint. Wij adviseren u graag persoonlijk welk hulpmiddel het beste bij u past.

Bezoek één van onze winkels. Vind hier een winkel bij u in de buurt.

Via de Medipoint Thuisservice krijgt u advies aan huis. Bel 088 – 10 20 100 (optie 3) voor het maken van een afspraak.

Uitbetaling pgb

De SVB doet alleen uitbetalingen aan zorgverleners die een zorgovereenkomst hebben met de gemeente of het zorgkantoor. In de tabel ziet u waar Medipoint een overeenkomst mee heeft. Het pgb wordt verder niet meer op uw eigen bankrekening gestort. In plaats daarvan betaalt de SVB Medipoint in uw opdracht. De SVB verzorgt de betalingen vanuit uw budget. U kunt een declaratie gemakkelijk doorgeven bij de SVB via ‘Mijn Pgb’.

Op de website van de Zorgwijzer vindt u meer informatie over een pgb.