basket check twitter facebook youtube linkedin voordeel-advies voordeel-assortiment voordeel-vrijheid search caret-down caret-down no-image
  • Veilig online betalen
  • Boven €25,- gratis thuisbezorgd
  • 60 echte winkels door heel nederland

Strijd tegen verspilling in de zorg in praktijk gebracht

Werkbezoek staatssecretaris Van Rijn (VWS) en voorzitter stuurgroep Aanpak verspilling in de zorg Genees- en hulpmiddelen Chiel Bos (VWS) aan leverancier hulpmiddelen  

In het verleden is het beeld ontstaan dat in Nederland pakhuizen vol rolstoelen waren, die met geen mogelijkheid werden hergebruikt. Firevaned, de brancheorganisatie voor medische hulpmiddelen,  heeft samen met haar leden dit imagoprobleem aangepakt en laat op maandag 9 maart 2015 aan staatssecretaris Van Rijn en voorzitter van de stuurgroep Aanpak verspilling in de zorg Genees- en hulpmiddelen Chiel Bos zien hoe dit er in de praktijk uitziet.

In het kader van het programma Aanpak Verspilling in de zorg (www.verspillingindezorg.nl), heeft Firevaned Van Rijn en Bos uitgenodigd om een werkbezoek te brengen aan één van de Firevanedleden Medipoint/Harting Bank in Den Haag. Ze zullen deze middag in de praktijk zien hoe de medische hulpmiddelenbranche omgaat met het hergebruiken van hulpmiddelen en aan den lijve ondervinden welke weg een rolstoel aflegt van haar eerste gebruiker naar de volgende. Op deze manier wordt voor de staatssecretaris inzichtelijk dat hulpmiddelen minder lang dan in het verleden vaak gedacht, in een depot blijven, alvorens ze klaargemaakt worden voor de volgende gebruiker.

Efficiënte manier van herverstrekken hulpmiddelen
Firevaned heeft de afgelopen jaren samen met haar leden zorg gedragen voor een efficiënte manier van herverstrekken van hulpmiddelen. Niet alleen is dit goedkoper voor de gebruiker, zorgverzekeraar of gemeente, maar op deze manier wordt meteen laten zien op welke kwalitatief hoogstaande wijze hulpmiddelen gefabriceerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiker en niet in de laatste plaats met het milieu.

Aanbestedingen in de WMO
Firevaned heeft samen met de VNG een handreiking aanbestedingen geschreven, waarin op inzichtelijke wijze wordt ingegaan op de manieren waarop deze aanbestedingen goed worden ingericht, om zodoende te komen tot beter hergebruik van hulpmiddelen. De hulpmiddelenbranche is met diverse gemeenten in gesprek om deze werkwijze goed gestalte te geven. Tijdens het werkbezoek zal de staatssecretaris een korte uitleg krijgen over deze werkwijze.

Ervaringen uit het veld
De bovengenoemde veranderingen zijn sinds enige tijd in praktijk gebracht, maar levert dit wel datgene op dat gedacht was? Om antwoord te krijgen op deze vraag, zal de staatssecretaris in gesprek gaan met een aantal ervaringsdeskundigen. Zij zijn tenslotte degene die afhankelijk zijn van medische hulpmiddelen.

Over Firevaned en het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH)
Firevaned is de landelijke brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling, vervaardiging, distributie en/of advisering van hulpmiddelen op gebied van wonen, mobiliteit en communicatie.   Leden van Firevaned geloven dat iedereen in Nederland het recht heeft op zoveel mogelijk zelfstandig en kwalitatief leven, om eigenwaarde te geven aan mensen en om zorg maatschappelijk bereikbaar te houden. Firevaned behartigt in dat kader de belangen van haar leden in Nederland. Firevaned streeft van haar leden na dat zij transparantie, kwaliteit en integriteit waarborgen. Hierdoor is zij een betrouwbare gesprekspartner voor haar stakeholders.

Firevaned is initiatiefnemer van Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH). Dit keurmerk staat onder andere voor een eerlijk en deskundig advies, betrouwbare kwaliteit en gegarandeerde service voor de zorgvrager. Aan het lidmaatschap van Firevaned is verbonden dat men jaarlijks door een onafhankelijke certificerende instantie officieel erkend moet worden voor dit keurmerk.

Programma werkbezoek 9 maart 2015 en overige praktische informatie:

13.00 – 13.10                Ontvangst en welkom bij Medipoint/Harting-Bank

13.10 – 13.20                Korte rondleiding voor inzicht in hoe werking WMO

13.20 – 13.30                Zorginfo video over landelijke depot werking en ervaringcijfers

13.30 – 13.45                Gesprek met medewerkers over hun ervaringen voorkomen verspilling

13.45 – 14.00                Effect VNG handreiking aanbesteden

14.00 – 14.15                Gesprek met gebruikers wat zij ervan merken

14.15 – 14.30                Afronding (buffer i.v.m. tijduitloop) + rolstoel klaar voor transport naar Nolenshaghe

14.30 – 14.45                Vertrek

 

Journalisten zijn vanaf 13.00 uur van harte welkom

Adresgegevens: Medipoint / Harting-Bank ,  Kerketuinenweg 30 , 2544 CW Den Haag