Privacy- en cookiebeleid

Privacy Statement

Wanneer u www.medipoint.nl bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Medipoint respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Definities Privacy Policy
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze Privacy policy:

Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.

Klant: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.

Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze Privacy policy wordt beschreven, is Medipoint verantwoordelijk.

Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam en (e-mail)adres opgeslagen. Die gegevens geven we in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waar u specifiek om heeft gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.
Wij bieden u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en u heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Hierdoor kunt u contact  met ons opnemen.
Medipoint verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens 
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces: 
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Land 
E-mailadres

U heeft recht op inzage en/of correctie van de opgegeven persoonsgegevens. De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakket zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres kan hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets aan de hand is met uw pakket. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Wanneer u zich registreert voor de gratis nieuwsbrief kan uw e-mailadres wel gebruikt worden voor marketingdoeleinden, maar alleen voor Medipoint. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via een link in de nieuwsbrief. Uw overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. U hoeft zich geen zorgen te maken over of uw gegevens wel of niet aan andere partijen worden doorverkocht of weggegeven.

Betalingsgegevens 
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens 
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Medipoint uw gegevens verzamelt. Medipoint heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens: 

Identiteitsgegevens verwerkt Medipoint voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling (administratief), de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief), eventueel het kunnen doen van, eventueel gepersonaliseerde, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel).

Betalingsgegevens verwerkt Medipoint voor administratieve doeleinden, zoals de betaling van uw bestelling.

Verkeersgegevens verwerkt Medipoint voor communicatieve doeleinden, zoals het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Doorlinken via onze website 
De websites van Medipoint kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Medipoint vallen. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Medipoint met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina's
Ons bestelproces, onze contactformulieren en de online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met beveiligde SSL-verbinding , waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de desbetreffende pagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.  Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Verstrekking van gegevens 
Medipoint verstrekt uw gegevens enkel aan de maatschappij die het betalingsverkeer faciliteert. Hiernaast verstrekt Medipoint uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Opname van telefoongesprekken 
Medipoint kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan Medipoint telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze Privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Medipoint. 
Medipoint kan tussentijds deze Privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via internet naar de juiste computer te sturen.

** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag, zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Algemene voorwaarden - Privacy & cookies Copyright © 2021 Medipoint. Alle rechten voorbehouden.