basket check twitter facebook youtube linkedin voordeel-advies voordeel-assortiment voordeel-vrijheid search caret-down caret-down no-image
 • Veilig online betalen
 • Boven €25,- gratis thuisbezorgd
 • 60 echte winkels door heel nederland

Matras: PM 320

Beknopte handleiding PM 320

pm320Overzicht Display PM 320 (zie afbeelding)
1. Comfort instellingen
2. Cyclustijdvoorkeuze
3. Therapie Standen
4. Bedieningsslot Paneel
5. Alarm uitschakelen
6. Service

 

Installatie van het matras

 1. Plaats het matras op het bedframe en let daarbij op dat u het voeteneinde aan het corresponderende einde van het bed legt (de slangkoppeling aan het voeteneinde) .
 2. Hang de pomp aan het stootbord van het voeteneinde en stel de beugels zo af dat de pomp horizontaal hangt, of plaats de pomp op een horizontaal oppervlak (niet op de grond).
 3. Bevestig de luchtslangen van het matras aan de pomp, wanneer u een ‘klik’ hoort of voelt zijn de slangen op de juiste en veilige manier aangesloten. Let op: Dat de luchtslangen niet geknikt of onder het matras gestopt zijn, en dat het geheel stevig en toegankelijk geplaatst is.
 4. Druk nu op de On/Off knop, er zullen verschillende lampjes gaan branden (dit dient ook na iedere stroomonderbreking te gebeuren.)
 5. Het gele “lage druk” lampje zal oplichten wanneer het matras nog niet volledig gevuld is. Het vullen zal ongeveer 20 minuten duren.
 6. Wanneer de ingestelde druk bereikt wordt schakelt het “lage druk” lampje uit en zal de pomp in alternerende stand overschakelen.
 7. Afhankelijk van het gewicht en de lengte van de gebruiker stelt u de druk op het meest comfortabele niveau in (zie ook: instellen comfortknop). Hierna zal de druk in het matras tot een zeker niveau stijgen waarna het matras gereed is voor gebruik. Let op: Elke keer wanneer het matras opnieuw ingezet wordt, zal de druk zich op maximaal niveau (niveau 10) instellen. Tevens zal het “Autofirm” lampje oplichten. Pas als het matras gevuld is, kunt u deze op de gewenste stand instellen.
 8. Maak het bed op met een laken of hoeslaken zodat de gebruiker niet op de hoes komt te liggen.

C.P.R functie
Indien in een noodgeval CPR (Cardio Pulmonale Reanimatie) toegepast dient te worden trekt u aan de CPR ventielen aan de linkerzijde van het hoofdeinde van het matras. Door ook de snelkoppeling van de luchtslangen aan de pomp los te maken loopt het matras nog sneller leeg.

Transport
Bij transport van het bed en matras kunt u de slangenset van de pomp ontkoppelen. Door de slangen aan elkaar te koppelen voorkomt u dat de matras leegloopt. De lucht zal zich in dit geval gelijkmatig over de cellen verdelen.

Instellen van het Comfort
Het comfort dient ingesteld te worden op basis van het gewicht van de gebruiker. U doet dit als volgt:

 1. De pomp vult zich automatisch tot niveau tien. Wanneer dit is gebeurd, legt u de patiënt op het matras.
 2. Vervolgens stelt u door middel van de pijltoetsen de druk in het matras in (zie afbeelding hierboven). Naar links is minder druk, naar rechts meer. U controleert of er voldoende druk is in het matras door uw hand tussen bedbodem en matras te steken ter hoogte van de bilstreek. Wanneer u de billen van de patiënt voelt, is er te weinig druk in het matras. Druk op de rechter pijl toets om de druk op te voeren.
 3. Zorg dat er altijd ten minste 2,5 cm. ruimte is tussen de billen van de patiënt en de bedbodem om het zogenaamde ” bottoming out” te voorkomen.

De nummers tussen de pijlen hebben een indicatieve gewichtsindeling:

1: Ongeveer 30 Kg.
2: Ongeveer 45 Kg.
3: Ongeveer 60 Kg.
4: Ongeveer 75 Kg.
5: Ongeveer 90 Kg.
6: Ongeveer 105 Kg.
7: Ongeveer 120 Kg.
8: Ongeveer 135 Kg.
9: Ongeveer 150 Kg.
10: Ongeveer 165 Kg.

Let op: Deze gewichtsindeling is indicatief. Controleer altijd of de patiënt comfortabel ligt. Wanneer de patiënt dit om welke reden dan ook niet kan aangeven, controleer dan de huid van de patiënt nadat deze 2 uur in dezelfde houding heeft gelegen. De huid dient nu niet overmatig rood te zijn.

Therapie standen
U kiest de gewenste stand door op de “therapy” knop te drukken, u kunt kiezen uit de volgende standen:

 • “Autofirm” : Het matras zal 20 minuten op de maximale stevigheid opgeblazen worden voor bijvoorbeeld wondverzorging. Na 20 minuten wordt automatisch de“alternate” stand ingeschakeld.
 • “Alternate” : (Standaard) In deze stand wordt afhankelijk van de cyclustijd wisseldruk toegepast met een vast tijdsinterval.
 • “Static” : In deze stand vind er geen wisseldruk plaats. Wordt voornamelijk alleen op indicatie ingesteld.
 • “Seat inflation” : Wanneer een patiënt voornamelijk zit geeft deze stand extra stevigheid in matras.

Cyclustijd
U kunt de cyclustijd instellen naar gelang de behandeling van de patiënt. Standaard is een cyclus van 20 minuten.

Noot: Voor elke wijziging van instellingen dient u de Lock/Unlock knop enkele tellen ingedrukt te houden.