basket check twitter facebook youtube linkedin voordeel-advies voordeel-assortiment voordeel-vrijheid search caret-down caret-down no-image
  • Veilig online betalen
  • Boven €25,- gratis thuisbezorgd
  • 60 echte winkels door heel nederland

Handleidingen/Matras-SLK-IV/

Gebruiksaanwijzing SLK IV, Luchtwisselmatras

De SLK IV is een luchtwisselmatras met luchtkamers uit polyurethaan. Het is een matrasvervangend systeem en kan derhalve niet in combinatie met een bestaand bedmatras worden gebruikt. Het matras bevat een cel-in-cel systeem welke het bedmatras vervangt.

Indien het matras gebruikt wordt in combinatie met een bed met ligvlakverstellingen, dan kunnen deze verstellingen ook zonder problemen met het matras worden doorgevoerd.

Leest u, voordat u het luchtwisselmatras in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo zult u vanaf het begin het matras optimaal kunnen gebruiken en worden enkele vragen wellicht al beantwoord.

Wij wensen u veel gebruiksplezier en mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Ons deskundige team geeft graag antwoord op uw vragen.

1. Installatie
Leg het luchtwisselmatras direct op de bedbodem. Het matras is aan de onderzijde voorzien van een anti-slip laag. Het matras kan daarnaast met de daarvoor bestemde gordels aan de bewegende delen van het bed worden vastgemaakt.

Let op: de luchttoevoerslang die op de besturingsunit moet worden aangesloten moet aan het voeteneinde liggen!

De besturingsunit kan nu middels de instelbare beugels aan het voeteneinde van het bed worden gehangen. Schuif vervolgens de luchttoevoerslang op de daarvoor bestemde ingang van de besturingsunit tot u een soort klik hoort/voelt. De slang is nu goed en veilig aangesloten.

Let op: zorg er voor dat de slangen niet gedraaid zijn of ergens dubbelknikken. Dit kan storingen veroorzaken.

Stop de stekker in het stopcontact.

2. Ingebruikname

Zet de EIN-AUS (ON-OFF) schakelaar op EIN (ON) (A). Het lampje EIN aan de voorzijde van de besturingsunit gaat nu branden.

Tijdens de volgende 20 minuten, waarin het matras gevuld wordt met lucht, brandt het gele waarschuwingslampje “Druck zu niedrig” (Low Pressure) (B). Zodra het groene lampje (E) brandt, is het matras klaar voor gebruik. Voor het instellen van het gewicht en daarmee de luchtdruk kan gebruik gemaakt worden van de grote draaiknop op de voorkant van de besturingsunit (C). Stel de draaiknop in eerste instantie in op het gewicht van de patient. Als de patient aangeeft te hard of te zacht te liggen kunt u de gewichtknop instellen op een ander gewicht. Dit heeft geen invloed op de werking van het luchtwisselmatras.

Voor het bepalen van de luchtdruk geldt in het algemeen:
De druk moet dusdanig worden ingesteld, dat doorliggen van de gebruiker niet mogelijk is. Let er daarbij tevens op dat een zittende gebruiker meer ondersteuning en dus luchtdruk vereist dan een liggende gebruiker.

3. Statische functie
De SLK IV is standaard uitgevoerd met een statische functie. Deze functie maakt het mogelijk om het luchtwisselsysteem voor een bepaalde periode uit te schakelen ten behoeve van bijvoorbeeld de verpleging. Tevens kan het gebruikt worden als de wisseldruk ’s nachts als vervelend of onplezierig wordt ervaren.

Om de statische functie te activeren drukt u de “STATIK” toets in (oranje) (D). Het gele lampje boven deze toets begint hierdoor te branden en u weet nu zeker dat de functie geactiveerd is. Middels de draaiknop (C) kunt u het gewicht van de gebruiker ingeven ter bepaling van de luchtdruk, waarbij wel gelet moet worden op de individuele anatomische bijzonderheden van de gebruiker.

Voor het uitschakelen van de statische functie drukt u nogmaals de “STATIK” toets. Het gele lampje gaat nu uit en het wisseldruksysteem wordt automatisch weer in werking gezet. Controleer regelmatig of de statische functie is ingeschakeld. Wanneer deze onnodig staat ingeschakeld, de statische functie uitschakelen zodat het luchtwisselprogramma weer start.

4. Optisch alarm
Indien het systeem een storing in het matras signaleert, dan gaat het gele alarmlampje (B) voor op de besturingsunit knipperen.

In dit geval dient u de volgende componenten te controleren:
• luchttoevoerslang
• CPR ventielen (2 gele stroken bij het hoofdeinde, links)
• Luchtslangen in het matras

Voor het controleren van de luchtslangen in het matras ritst u de hoes open vanaf de achterzijde. Aan de linkerzijde van het matras kunt u nu controleren of elk compartiment nog aangesloten is op de aan- en afvoerslang.

Heeft u alles gecontroleerd, zet de besturingsunit dan voor minstens 5 seconden uit om het alarmlampje uit te schakelen.

5. Reanimatie
In geval van een hartstilstand kan het luchtwisselmatras snel ontlucht worden middels het aantrekken van de CPR label aan het hoofdeinde.

Het luchtwisselmatras loopt na het aantrekken van het CPR label binnen enkele seconden dusdanig ver leeg dat een effectieve reanimatie mogelijk wordt gemaakt.

6. Vervoer van de gebruiker
Voor het vervoeren van de gebruiker schakelt u de besturingsunit uit (knop A). Vervolgens ontkoppelt u de luchttoevoerslangen, u verbindt deze slangen met elkaar door de uiteinden in elkaar te klikken. Op deze manier blijft de lucht in het matras behouden en kan de gebruiker nog gedurende enkele uren op een luchtmatras liggen.

7. Reiniging
De volgende reinigingsprocedure geldt voor het luchtwisselmatras.

De besturingsunit, het matras en de luchttoevoerslangen dienen één keer per week te worden gereinigd met een vochtige doek. Het matras, inclusief de hoes, en de slangen kunnen met een normaal reinigingsmiddel worden gereinigd. De Soft-Care-Tex hoes is afneembaar en machinewasbaar op 60º en kan in de droger gedroogd worden op de koudste stand.

Voordat het luchtwisselmatras wordt heringezet voor een andere gebruiker dient het matras eerst grondig gereinigd en gecontroleerd te worden in het reinigingscentrum van EmCart Care & Comfort.

Bij sterke vervuiling of na contact met bijzondere ziektekiemen (bijvoorbeeld MRSA) moet het luchtwisselsysteem voor transport met een speciaal daarvoor geschikt desinfecteringsmiddel worden behandeld en daarna worden verpakt. Tevens dient melding gemaakt te worden van de aard van de vervuiling of ziektekiemen middels een duidelijk zichtbaar label aan de buitenzijde van de verpakking van het luchtwisselmatras.

Indien u vragen heeft over de reiniging, neemt u dan contact met ons op.

8. Technische storingen
Alle reparaties en/of servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een gespecialiseerde medewerker van EmCart Care & Comfort uitgevoerd worden.

9. Technische gegevens
Beschermingsklasse:
I-Type BF
Niet beschermd tegen direct contact met water, mogelijk explosiegevaar bij gebruik in de nabijheid van licht ontvlambare narcosemiddelen.

CE-goedgekeurd

Besturingsunit:
Lengte: 30 cm.
Hoogte: 22,5 cm.
Breedte: 10,5 cm.
Gewicht: 3,5 kg.
Stroomverzorging: 23V/50 Hz/10 Watt
Zekeringen: 250V/1A

Luchtwisselmatras:
Lengte: 203 cm.
Celhoogte: SLK IV 26 cm.
Breedte: 88 cm.
Gewicht: 15 kg.