basket check twitter facebook youtube linkedin voordeel-advies voordeel-assortiment voordeel-vrijheid search caret-down no-image

Een Medipoint hulpmiddel en mijn eigen risico: hoe zit dat nou?

Wat is het eigen risico? Wat is het verschil met de eigen bijdrage? En voor welke zorg geldt het eigen risico?
We zetten het voor u op een rij.

Wat is het eigen risico?

De overheid wil dat u eerst goed nadenkt voordat u naar een zorgverlener gaat. Daarom is er het eigen risico. U betaalt eerst zelf een bedrag aan eigen risico, voordat u een vergoeding krijgt.

Alleen voor de basisverzekering
Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Voor zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering hoeft u geen eigen risico te betalen.

Wat telt mee voor het eigen risico?
U betaalt eigen risico voor onder meer:

 • Consult bij een medisch specialist
 • Operatie of behandeling in het ziekenhuis
 • Medicijnen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Dieetadvies
 • Ambulancevervoer

Wat telt niet mee voor het eigen risico?
U betaalt geen eigen risico voor onder meer:

 • Inschrijfgeld en kosten van zorg bij een huisarts
 • Kosten van verloskundige zorg en kraamzorg
 • Kosten van nacontroles van nier- en leverdonoren
 • Hulpmiddelen in bruikleen (Medipoint zorgverzekeraar verstrekkingen vallen binnen deze categorie)
 • Ketenzorg
 • Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering

U maakt dus géén kosten voor de door Medipoint aan u verstrekte bruikleenartikelen, zoals een rolstoel, bed, bedverhogers, tillift, etc.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?
Sommige zorg krijgt u niet compleet vergoed. U betaalt dan een deel van de kosten zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg u een eigen bijdrage betaalt.

Hoe hoog is dit jaar het verplicht eigen risico?
In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,-. Dit geldt voor elke premiebetalende verzekerd vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen dus geen eigen risico. Voor 2017 blijft het verplicht eigen risico gelijk (€ 385,-).

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u bellen met 088 – 10 20 100. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Klik hier om naar veelgestelde vragen bij Medipoint te gaan.